Koszyczek___3_ 
koszyczek_z_mydla
koszyczek_z_mydla2__2_
Matériaux nécessaires   /Potrzebne materialy
Savon                                 /mydło
2 rubans                            /2 kolorowe tasiemki
80 épingles                     /80 szpilek
25 cm. du  fil à grillage de 1,25mm   /25 cm.drucika 1,25 mm

1/koszyczek_z_mydla__1_

Autour des savons piquer 40 épingles
/Dookoła mydełka wbi
ć 40 szpilek
2/koszyczek_z_mydla__3_
de la même façon piquer épingles  l'autre côté
/tak samo wbijamy szpilki po drugiej stronie
             Résultat  /Rezultat
koszyczek_z_mydla__2_

3/koszyczek_z_mydla__4_
piquer rubans avec épingle dans le savon et enrouler autour de épingle des haut
/szpilką bez  łebka przypinamy tasiemkę do mydła i owijamy nastepną szpilkę z gory
4/koszyczek_z_mydla__5_
entrelacées ruban une fois  dans la rangée vers le haut et une fois dans le rangée du bas 
/przeplatamy tasiemkę pomiędzy szpilkami raz w górnym rzędzie raz dolnym
           Résultat  /Rezultat            
koszyczek_z_mydla__6_
koszyczek_z_mydla__7_

5/koszyczek_z_mydla__8_
koszyczek_z_mydla__9_
avec ruban blanche  enrouler  autour de épingle de haut
/owin
ąć górne szpilki białą tasiemką.Po zamknieciu pierwszego okrążenia
ropoczynamy nastepne okrążenie

Résultat  /Rezultat
koszyczek_z_mydla__10_

6/koszyczek_z_mydla__11_
koszyczek_z_mydla__12_

koszyczek_z_mydla__13_

koszyczek_z_mydla__14_
faire la même chose avec ruban rouge
/zrobi
ć to samo z tasiemką czerwoną

Résultat  /Rezultat
koszyczek_z_mydla2

7/Réalisation poignée /Wykonanie rączki
koszyczek_z_mydla2__3_

koszyczek_z_mydla2__4_

Koszyczek_

Koszyczek___1_
Décorez avec des fleurs/Wykonczony koszyczek dekorujemy kwiatami.

Koszyczek___2_