Solution;
En admettant que les heures soient converties en un poids équivalent,la répartition se fera comme indiqué ci-dessous.16 kg.chaque.
Ici dessin;
zegar2
Rozwiązanie;
Wyobraźmy sobie że godziny są zamienione na jednakowe kilogramy a więc będą  podzielone w ten sposób jak pokazane jest na rysunku.Każdy z nich poniesie 16 kg.
                                         ROZA2